Výkovky

Výkovky

Kování patři mezi nejstarší způsoby zpracování materiálů s cílem dosažení určitého výsledného tvaru finálního výrobku. Jeho počátky sahají až do pravěku, kdy první lidé se pokoušeli o úpravu kovových slitin na výsledný tvar za použití ohřevu na určitou teplotu a následně pomocí síly pak postupně upravovat do výsledného tvaru. Novodobější historie a rozmach můžeme hledat ve středověku, kdy doba přála různému zpracování a úpravě tímto způsobem všeho, co tehdejší lidstvo obklopovalo.

Modernější způsoby hledáme a nalézáme s příchodem prvních kovacích bucharů s využitím vody či páry. Postupem času a doby se strojní kovací buchary začínají stále více dostávat ke slovu pro zpracování materiálů za tepla.

Dalším vývojem se tento způsob zpracování kovů rozdělil na takzvané volné kování, kdy finální tvar je dán působením rázovité síly na materiál pomocí kinetické energie vzešlé z pohyblivé části stroje – beranu bucharu a kováním zapustkovým, kdy finální tvar výsledného výrobku je dán vtlačováním ohřátého kovu do matrice (zápustku) zpravidla skládajícího se z vrchního a spodního dílu. Materiál se vloží do spodního dílu zápustku a následně se vrchní díl zápustku rázem či silou přitlačí na díl spodní.

Přebytečný materiál (množství vkládaného materiálu do dutiny musí být vždy větší než je objem dutiny) je vytlačen do drážky pro výronek, která je kolem celé dutiny v dělící rovině. Po ostřižení tohoto výronku za tepla nebo za studena následně dostáváme výsledný tvar výkovku - výrobku.

Pro výrobu ve středních a větších sériích přesných zápustkových výkovků je technologické zařízení společnosti ZBIROVIA, a.s. vybaveno svislými kovacími lisy s jmenovitou tvářecí silou 16.000 kN, upínací plochou stolu 1180x1120 mm a počtem zdvihů 85 za minutu.

Pneumaticko-hydraulické buchary KJH 2 a KJH 4 jsou využívány k výrobě plochých a tenkých výkovků (sekáčů, páčidel, hlav kladiv menších rozměrů atd.) pro malé a střední série a vyznačují se jmenovitou tvářecí silou KJH2 2.000 kN resp. KJH4 4.000 kN, upínací plochou stolu 286x600 mm a počtem zdvihů 40 – 100 úderů za minutu.

Samozřejmostí všech kovacích linek jsou indukční ohřevy, které díky svým ovládacím a kontrolním prvkům umožňují dosáhnout ohřevu materiálu pro kování na předepsané hodnoty teplot pro jednotlivé druhy a průřezy.

Mezi další technologické vybavení naší kovárny patří ostřihovací lisy za tepla i za studena, kalibrovací lisy, elektrické pece pro žíhání výkovků a tryskače.

Zakázkové ruční nářadí s opracováním a finalizací
Upínací a montážní přípravky
Háky
Ostatní