Certifikace

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Norma ISO 9001 je nejznámějším předpisem stanovujícím požadavky na systém řízení kvality.

Princip předpisu ISO 9001

Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury. Zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů, interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Obecný přínos normy pro společnost ZBIROVIA je:
Certifikace
Certifikace ISO 9001