Politika odpovědného získávání nerostných surovin

Politika odpovědného získávání nerostných surovin

Prohlášení

Společnost Zbirovia a.s. si uvědomuje svou spoluodpovědnost za udržitelné využívání surovin, a to včetně tzv. konfliktních materiálů. Víme, že se tyto materiály v některých případech používají k přímému i nepřímému financování vojenských konfliktů v řadě států v oblasti Velkých jezer střední Afriky.

Budeme vyvíjet maximální úsilí na to, aby výrobky z naší nabídky neobsahovaly konfliktní suroviny jako např. cín, tantal, wolfram, pro které jsou minerální suroviny těžené v Demokratické republice Kongo a některých dalších sousedních zemích.

Touto politikou chceme přispět jak k podpoře bezkonfliktního získávání surovin, tak i rozvoji bezkonfliktních dodavatelských řetězců.

Zároveň tím podporujeme záměr § 1502 Dodd-Frankova zákona (o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele) tj. minimalizovat, resp. ukončit porušování lidských práv zamezením používání tzv. konfliktních minerálů z problémových oblastí střední Afriky.

Od svých dodavatelů proto požadujeme:

V případě, že Zbirovia a.s. zjistí, že dodávané materiály, resp. polotovary obsahují prvky, které byly vyrobeny z tzv. konfliktních minerálů pocházejících z problémových oblastí střední Afriky bude Zbirovia a.s. po dodavateli požadovat přijetí a realizaci vhodných nápravných opatření.

Nebude-li sjednána náprava, bude Zbirovia a.s. usilovat o přechod k dodavatelům, kteří nevyužívají konfliktní materiály získávané z problémových oblastí střední Afriky.

Dokumenty
Dokumenty