Projekty podporované EU

Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025170 - výzkum a vývoj nové generace závěsných háků pro vázací, upínací a manipulační techniku s podporou industry 4.0 ve společnost ZBIROVIA, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je primárně zaměřen na aplikaci výsledků VaV v oblasti implementace nových digitálních metod do výzkumných, vývojových a výrobních postupů a procesů s následným zavedením do výroby nových výkovků z oblasti zvedacích a závěsných háků. Výstupem projektu bude poloprovoz výroby zápustkových výkovků nových tvarů háků.